Logo

Privacybeleid van Party Catering Centrale

Verantwoordelijkheid en Contactgegevens: Party Catering Centrale neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Voor vragen of opmerkingen, bezoek onze contactpagina.

Welke Persoonsgegevens Verwerken Wij? Uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u onze diensten gebruikt of deze aan ons verstrekt. Dit omvat:

 • Naam en geslacht
 • Adres, telefoonnummer, en e-mailadres
 • IP-adres, locatiegegevens, en websiteactiviteit
 • Gebruikte internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer
 • Overige gegevens die u actief verstrekt, zoals via een profiel, correspondentie, of telefonisch

Bijzondere Persoonsgegevens:

Wij verzamelen geen gegevens van personen jonger dan 16 jaar zonder ouderlijke toestemming. Ouders worden aangemoedigd om toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen. Indien wij onbedoeld dergelijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op.

Doel en Grondslag van Gegevensverwerking: Wij verwerken persoonsgegevens voor:

 • Het verwerken van betalingen
 • Communicatie omtrent onze dienstverlening
 • Informatie over wijzigingen in onze diensten en producten
 • Het mogelijk maken van accountcreatie en levering van goederen/diensten
 • Naleving van wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde Besluitvorming:

Er worden geen geautomatiseerde besluiten genomen die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben zonder menselijke tussenkomst.

Bewaartermijn Persoonsgegevens:

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Delen met Derden:

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met derden ind

ien nodig voor onze dienstverlening of wettelijke verplichtingen. Met verwerkers wordt een overeenkomst gesloten om uw gegevens te beschermen. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en Vergelijkbare Technieken:

Wij gebruiken alleen functionele cookies voor technische doeleinden en optimalisatie van onze website. Bij uw eerste bezoek hebben wij u geïnformeerd en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies via uw browserinstellingen en eerder opgeslagen informatie verwijderen.

Uw Rechten: Inzage, Aanpassing, en Verwijdering van Gegevens:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. U kunt ook uw toestemming voor verwerking intrekken of bezwaar maken tegen verwerking. Verzoeken hiertoe kunnen via onze contactpagina worden ingediend. Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe met afgeschermde pasfoto en persoonlijke nummers voor uw privacy. Wij reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Beveiliging van Persoonsgegevens:

Wij nemen passende maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Bij vermoedens van misbruik of slechte beveiliging, neem direct contact met ons op.

Klachten:

Indien u een klacht heeft, kunt u deze indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.